Dette skal du have parat

 • Dit policenummer
 • Skadedato
 • Oplysninger om sygdommen

Dette sker videre

 • Tryg modtager anmeldelsen
 • Du bliver kontaktet hvis vi har brug for supplerende oplysninger
 • Du får besked om sagens videre forløb

Personoplysninger

Læs om Trygs retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Personoplysninger

Webforms
 • Anmeldelse om erstatning for sygdom og kritisk sygdom

 • Her kan du anmelde krav om erstatning for sygdom eller kritisk sygdom under din ulykkesforsikring. Af hensyn til en effektiv behandling af din skade, beder vi dig udfylde alle oplysningerne i anmeldelsen. Oplysninger med skal du altid udfylde – og de øvrige oplysninger vil hjælp os til at foretage en hurtig behandling af din skade.

 • Oplysninger om den, der er blevet syg
 • Ved kontant erstatning ønskes beløbet indsat på bankkonto:
 • Hvis du senere får nyt kontonummer, er det vigtigt, at du kontakter os med det nye kontonummer

 • Oplysninger om sygdommen
 • Oplysninger om speciallæge og lægejournal
 • Hvem har stillet diagnosen?

 • Fuldmagt og samtykke
 • I visse tilfælde har vi brug for dit samtykke til, at vi må udveksle nødvendige helbredsoplysninger og andre relevante oplysninger, til brug for anerkendelse, vurdering og fastsættelse af erstatning.

  Hvis det er nødvendigt i din sag, vil vi vende tilbage til dig.

 • Må vi sende dig email?
 • Vi ønsker at informere dig på en god og effektiv måde. Vi beder dig derfor bekræfte, om vi fremover må sende dig email med:

  • Informationer i forbindelse med din skade.
 • Gode råd for at undgå skader, rådgivning om forsikringer eller nyheder og særlige tilbud om forsikringer og skadeforebyggende produkter