Dette skal du have parat

  • Bilens registreringsnummer
  • Oplysninger om eventuel modpart
  • Oplysninger om eventuel politirapport

Dette sker videre

  • Tryg modtager anmeldelsen
  • Vi kontakter dig om det videre forløb
  • Du får besked om den samlede udgift, når vi slutter sagen

Lånebil

Vælger du et Tryg Reparationsværksted, kan du få en lånebil, udvidet garanti og et miljøbevidst værksted.
Tryg Reparation

Personoplysninger

Læs om Trygs retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Personoplysninger

Anmeld skade på bil

Her kan du anmelde færdselsuheld, hærværk, indbrud og andre skader på din bil, campingvogn, knallert, motorcykel og trailer. Bemærk at der er andre skadeanmeldelser, som du skal benytte, hvis du vil anmelde brand og tyveri af køretøjet.

Af hensyn til en effektiv behandling af din skade, beder vi dig udfylde alle oplysninger i anmeldelsen. Oplysninger med () skal du altid udfylde - og de øvrige oplysninger vil hjælpe os til at foretage en hurtig behandling af din skade.

Policenr.:
Navn:
Adresse:
Postnr. / By:
Cpr.nr.:
E-mail:
Telefon:
Træffes bedst:

Oplysninger om bilen
Registreringsnr.:
Kilometerstand:
Aflæsningsdato: (ddmmåååå)
Oplysninger om uheldet
Dato:
Tidspunkt:
Sted (vejnavn og by):
Er der sket skade på din bil?
Hvis ja, hvor er din bil skadet (fx front, bag, fører- eller passagerside)?
Hvordan skete uheldet?
Er der skade på andre ting end bilen? Hvis ja hvilke?
Hvad var din hastighed
Hvem mener du har skylden for uheldet?
Navn på føreren af din bil:
Alder på føreren:
Har føreren af bilen lovpligtigt kørekort?
Er skaden sket som led i momspligtigt erhverv?
Hvis ja, oplys momsprocent:
Ved tyveri af bil
Var bilen låst?
Var der nøgler i bilen? Hvis ja, hvor var de placeret?
Hvor mange nøgler fik du til bilen, da du købte den?
Har du fået lavet ekstra nøgler til bilen og i så fald hvor mange?
Hvor mange nøgler har du til bilen nu?
Hvis du har mistet nøgler, hvordan og hvornår skete det?
Bilens farve:
Særlige kendetegn ved bilen:
Er bilen fundet igen?
Hvad koster en tilsvarende bil i dag?
Ved brand i bilen
Blev brandvæsnet tilkaldt?
Hvordan blev ilden slukket?
Oplysninger om personskade
Navn og adresse:
Hvor i bilen var personen placeret?
Andre tilskadekomne:
Politirapport
Blev der optaget politirapport?
Hvis ja, oplys station og journalnummer:
Blev der taget spiritusprøve?
Hvis ja, oplys promille:
Oplysninger om modpart
Modpartens navn:
Modpartens adresse:
Modpartens postnr. & by:
Registreringsnr. på modpartens bil:
Modpartens forsikringsselskab:
Hvem kørte modpartens bil?
Hvor er skaden på modpartens bil (fx front, bag, fører- eller passagerside?)
Hvad var modpartens hastighed?
Oplysninger om vidner
Vidners navn og adresse:
Vidners placering:
Har du flere oplysninger?

Må vi sende dig e-mails?
Vi ønsker at informere dig på en god og effektiv måde. Vi beder dig derfor bekræfte, om vi fremover må sende dig e-mails med relevant information så som:
  • informationer i forbindelse med skade
  • gode råd for at undgå skader
  • rådgivning om forsikringer
  • nyheder eller særlige tilbud om forsikringer og skadeforebyggende produkter


Send skadeanmeldelsen ved at trykke på "Send". Du får mulighed for at udskrive din anmeldelse umiddelbart efter, at du har sendt den.

Du vil blive kontaktet af os snarest. Enten på telefon eller via e-mail/brev.
Som kunde i Tryg kan du få hjælp til at forebygge skader. Læs her hvilke fordele du har eller få gode råd om, hvordan du kan forebygge skader.