Forløbet for behandling af din anmeldelse

  • Tryg modtager anmeldelsen
  • Du bliver kontaktet af os, hvis vi skal bruge flere oplysninger for at behandle anmeldelsen
  • Vi behandler din anmeldelse og kontakter dig hurtigst muligt

Vær opmærksom på

  • Vær så præcis som muligt, når du beskriver skaden

Personoplysninger

Læs om Trygs retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Personoplysninger

Anmeld skade på erhvervsforsikring - Løsøre - Vandskade fra rør

Af hensyn til en effektiv behandling af skaden, beder vi dig udfylde alle oplysninger i anmeldelsen. Oplysninger med () skal du altid udfylde - og de øvrige oplysninger vil hjælpe os til at foretage en hurtig behandling af skaden.

Policenummer

Oplysninger om dig og/eller dit firma
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr./by:
SE nr./CVR nr:
E-mail:
Telefon:
Træffes bedst:
Fax:
Reg.nummer:
Kontonummer:
Hvis du senere får nyt kontonummer, er det vigtigt, at du kontakter os med det nye kontonummer.
Oplysninger om skaden
Hvor skete skaden:
Adresse
Postnr. / By
Hvornår skete skaden?
(dato/tidspunkt)
/
Hvordan skete skaden?

Hvem tilhører de skaderamte genstande ?

Adresse
Postnr. / By

Er du momsregistreret for de skaderamte genstande ?

Hvis delvis moms-registreret - angiv procent

Er løsøret forsikret i
andet selskab ?

Hvis ja - hvilket selskab ?

Hvis ja - hvilket policenummer ?

Angiv kreditors navn og adresse, hvis der er lån i de skaderamte genstande

Navn
Adresse
Postnr. / By

Hvor meget vil du anslå skaden til i kr.

Kontaktperson
Telefonnummer
Træffetid

Ved vandskade på varer i kældre:
Lå varerne på underlag?

Hvis ja - hvor højt var
underlaget?
(cm)

Ved frostsprængning:

Var bygningen opvarmet på skadetidspunktet?

Var de lokaler, hvor frostsprængningen skete, opvarmet ?

Hvis ja - hvordan kunne skaden ske ?

Specifikation af skaderamte genstande

Pr. genstand oplyses:
1. Art
2. Anskaffelsestidspunkt
3. Pris i dag
4. Værdi efter skade
5. Erstatningskrav

Er de opgivne priser indkøbspriser

Er de opgivne priser inkl. moms ?

Samtykke