Forløbet for behandling af din anmeldelse

  • Tryg modtager anmeldelsen
  • Du bliver kontaktet af os, hvis vi skal bruge flere oplysninger for at behandle anmeldelsen
  • Vi behandler din anmeldelse og kontakter dig hurtigst muligt

Vær opmærksom på

  • Vær så præcis som muligt, når du beskriver skaden

Personoplysninger

Læs om Trygs retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Personoplysninger

Anmeld skade på erhvervsforsikring - Løsøre - Vandskade nedbør

Af hensyn til en effektiv behandling af skaden, beder vi dig udfylde alle oplysninger i anmeldelsen. Oplysninger med () skal du altid udfylde - og de øvrige oplysninger vil hjælpe os til at foretage en hurtig behandling af skaden.

Policenummer

Oplysninger om dig og/eller dit firma
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr./by:
SE nr./CVR nr:
E-mail:
Telefon:
Træffes bedst:
Fax:
Reg.nummer:
Kontonummer:
Hvis du senere får nyt kontonummer, er det vigtigt, at du kontakter os med det nye kontonummer.
Oplysninger om skaden
Hvor skete skaden:
Adresse
Postnr. / By
Hvornår skete skaden?
(dato/tidspunkt)
/
Hvordan skete skaden?
Beskriv hvor, og hvordan vandet kom ind i bygningen ?

Hvem tilhører de skaderamte genstande ?

Adresse
Postnr. / By

Er du momsregistreret for de skaderamte genstande ?

Hvis delvis moms-
registreret - angiv procent

Er løsøret forsikret i
andet selskab ?

Hvis ja - hvilket selskab ?

Hvis ja - hvilket policenummer ?

Angiv kreditors navn og adresse, hvis der er lån i de skaderamte genstande

Navn
Adresse
Postnr. / By

Hvor meget vil du anslå skaden til i kr.


Besigtigelse
Kontaktperson
Telefonnummer
Træffetid

Ved skade på bygningsdele:

Er der tegnet bygn. forsikring ?

Hvis ja - hvilket selskab ?

Hvis ja - hvilket policenummer ?
Hvilke bygningsdele er
der skade på ?

Ved vandskade på løsøre i kælder og under gadeplan:

Lå løsøre hævet over gulvniveau?

Hvis ja - hvor højt var løsøret hævet? (cm)

Hvad var løsøret placeret på, og hvilket materiale består paller, reoler mv. af ?


Specifikation af skaderamte genstande
Genstandens art/mærkeKøbsprisNy pris i dag (kr)Alder (år/md)Erstatningskrav
(kr)
I alt


Har du brug for en større opgørelsesliste?

Hvis JA, sender vi en liste til dig, når vi modtager anmeldelsen.


Er de opgivne priser indkøbspriser

Er de opgivne priser inkl. moms ?

Samtykke