Forløbet for behandling af din anmeldelse

  • Tryg modtager anmeldelsen
  • Du bliver kontaktet af os, hvis vi skal bruge flere oplysninger for at behandle anmeldelsen
  • Vi behandler din anmeldelse og kontakter dig hurtigst muligt

Vær opmærksom på

  • Vær så præcis som muligt, når du beskriver skaden

Personoplysninger

Læs om Trygs retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Personoplysninger

Anmeld skade på erhvervsforsikring - Løsøre - Andre skader

Af hensyn til en effektiv behandling af skaden, beder vi dig udfylde alle oplysninger i anmeldelsen. Oplysninger med () skal du altid udfylde - og de øvrige oplysninger vil hjælpe os til at foretage en hurtig behandling af skaden.

Policenummer

Oplysninger om dig og/eller dit firma
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr./by:
SE nr./CVR nr:
E-mail:
Telefon:
Træffes bedst:
Fax:
Reg.nummer:
Kontonummer:
Hvis du senere får nyt kontonummer, er det vigtigt, at du kontakter os med det nye kontonummer.
Oplysninger om skaden
Hvor skete skaden:
Adresse
Postnr. / By
Hvornår skete skaden?
(dato/tidspunkt)
/
Hvordan skete skaden?

Hvem tilhører de skaderamte genstande ?

Adresse
Postnr. / By

Er du momsregistreret for de skaderamte gen-
stande ?

Hvis delvis moms-
registreret - angiv procent

Er løsøret forsikret i
andet selskab ?

Hvis ja - hvilket selskab ?

Hvis ja - hvilket policenummer ?

Angiv kreditors navn og adresse, hvis der er lån i de skaderamte genstande

Navn
Adresse
Postnr. / By

Hvor meget vil du anslå skaden til i kr.


Besigtigelse
Kontaktperson
Telefonnummer
Træffetid

Specifikation af skaderamte genstande

Pr. genstand oplyses:
1. Art
2. Anskaffelsestidspunkt
3. Pris i dag
4. Værdi efter skade
5. Erstatningskrav

Er de opgivne priser indkøbspriser

Er de opgivne priser inkl. moms ?


Samtykke