Vidste du

 • Vi kan også tage imod din anmeldelse på telefon - ring til os på 44 20 61 34

Forløbet for behandling af din anmeldelse

 • Tryg modtager anmeldelsen
 • Du bliver kontaktet af os, hvis vi skal bruge flere oplysninger for at behandle anmeldelsen
 • Vi behandler anmeldelsen og kontakter dig hurtigst muligt

Vær opmærksom på

 • Vær så præcis som muligt, når du beskriver skaden


 

Personoplysninger

Læs om Trygs retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Personoplysninger

Skadeanmeldelse – skade på ting

Af hensyn til en effektiv behandling af skaden, beder vi dig udfylde alle oplysninger i anmeldelsen. Oplysninger med () skal du altid udfylde - og de øvrige oplysninger vil hjælpe os til at foretage en hurtig behandling af skaden.

Policenummer

Oplysninger om dig og/eller dit firma
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr./by:
SE nr./CVR nr:
E-mail:
Telefon:
Træffes bedst:
Fax:
Reg.nummer:
Kontonummer:
Hvis du senere får nyt kontonummer, er det vigtigt, at du kontakter os med det nye kontonummer.
Er I momsregistrerede?


Oplysninger om skadevolder (den der har forvoldt skaden)
Er skadevolder ansat hos jer?

Hvis nej, hvem er skadevolder ansat hos?
Arbejdsgivers navn:
Adresse:
Postnr./by :


Oplysninger om skadelidte (den der har været udsat for skaden)
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Telefon:
E-mail:
Reg.nummer:
Kontonummer:
Er skadelidte ansat hos jer?
Er skadelidte momsregistreret?


Oplysninger om skaden
Hvor skete skaden?
Adresse:
Postnr./by:
Hvornår skete skaden?
(Dato og klokkeslæt)
Hvilket arbejde skulle I udføre på skadestedet?
Hvordan og hvorfor skete skaden? (Hvilken fejl var årsag til skaden? Send gerne fotos, der kan vise omstændighederne ved skaden.)
Hvem er efter jeres mening skyld i skaden?
Hvorfor?

Er skaden anmeldt til politiet?
Hvis ja, oplys politistationens navn og dato for anmeldelsen:

Det skadede
Hvilke ting er skadede, og hvad er skadelidtes krav for hver enkelt skadet ting?
Har skadelidte en forsikring, der dækker det skadede?

Hvis ja, oplys selskab og policenummer:

Er skaden anmeldt til dette selskab?
Bemærk: Hvis nej, skal skaden anmeldes til selskabet, da tingforsikringen dækker forud for jeres ansvarsforsikring.

Havde I/skadevolderen det skadede til behandling / bearbejdning?

Havde I/skadevolderen det skadede til lån / leje / opbevaring / benyttelse eller befordring?

For at fremme behandlingen af skaden, beder vi jer sende os dokumentation i form af kvitteringer/regninger for det skadede, hvis I har mulighed for det.

Bemærk: Det skadede skal gemmes, til vi har taget stilling til erstatningsansvaret og kravet.

Udfyldes kun ved skade på kabler og ledninger i jorden
Blev ejeren af ledningen tilkaldt for at anvise ledningens placering inden skaden?

Hvordan undersøgte I ledningens faktiske placering i jorden der, hvor den blev ramt, inden skaden skete?

Vi beder jer sende os kopi af følgende bilag:
 1. Gravetilladelsen fra kommunen. Hvis kommunen ikke har krævet tilladelse, ønsker vi gravetilladelsen fra ejeren af ledningen.
 2. Følgebrev til udlevering af kort fra ejeren af ledningen.
 3. Kortmateriale med følgende oplysninger:
  a) Dato for kortets udlevering underskrevet af ejeren af ledningen.
  b) Angivelse af den skadede lednings placering. Hvis ledningen ikke lå som vist på kortet, beder vi jer indtegne den faktiske placering.
  c) Angivelse af skadestedet ved afkrydsning.
  d) Markering af det opgravede område.

Erstatningskravet
Har skadelidte rejst et erstatningskrav over for jer?

Hvis ja, hvornår?

Hvis kravet er rejst skriftligt, beder vi jer sende os en kopi.

Har I noget at indvende mod kravet?
Hvis ja, hvorfor?
Hvem skal vi udbetale en eventuel erstatning til?

Bilag
Sender I bilag til os?

Hvis ja, kan I sende
bilagene til os på adressen:


Tryg
Afd. F53
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

(Husk at oplyse policenummeret og at bilagene vedrører en skadeanmeldelse via vores hjemmeside)


eller på e-mail til:eansvar@tryg.dk

(Skriv i emnefeltet: Bilag til skadeanmeldelse via hjemmeside - policenummer xx)

Sagsforløbet
Vi beder jer være opmærksomme på, at sager som denne ofte kræver en del undersøgelsesarbejde, inden vi kan tage stilling til, om I er ansvarlige for skaden, og/eller om forsikringen dækker skaden. I må derfor forvente et længere sagsforløb.
Erklæring
Jeg erklærer, at min besvarelse er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at intet af betydning for sagen er fortiet.

Tryg har min tilladelse til at udveksle oplysninger og dokumentation med andre forsikringsselskaber.