Forløbet for behandling af din anmeldelse

  • Tryg modtager anmeldelsen
  • Du bliver kontaktet af os, hvis vi skal bruge flere oplysninger for at behandle anmeldelsen
  • Vi behandler din anmeldelse og kontakter dig hurtigst muligt

Vær opmærksom på

  • Vær så præcis som muligt, når du beskriver skaden

Personoplysninger

Læs om Trygs retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Personoplysninger

Anmeld skade på erhvervsforsikring - Bygning - Frostsprængning/rør

Af hensyn til en effektiv behandling af skaden, beder vi dig udfylde alle oplysninger i anmeldelsen. Oplysninger med () skal du altid udfylde - og de øvrige oplysninger vil hjælpe os til at foretage en hurtig behandling af skaden.

Policenummer

Oplysninger om dig og/eller dit firma
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr./by:
SE nr./CVR nr:
E-mail:
Telefon:
Træffes bedst:
Fax:
Reg.nummer:
Kontonummer:
Hvis du senere får nyt kontonummer, er det vigtigt, at du kontakter os med det nye kontonummer.
Oplysninger om skaden
Hvor skete skaden
Adresse
Postnr. / By
Hvilken bygning er der sket skade på ?
(fx. beboelse, garage el. værkstedsbyning nr. 1, 2 el. 3)
Hvornår skete skaden?
(dato/tidspunkt)
/

Hvordan skete skaden?

Er du momsregistreret
for de skaderamte genstande ?

Hvis delvis moms-
registreret - angiv procent

Hvad anvendes den (eller de) skaderamte bygninger til ?

I hvilke lokaler er der sket skade ?

Hvilke bygningsdele er beskadiget ?

Hvor meget vil du anslå skaden til i kr. ?

Er der sket skade på løsøre ?
Hvis ja:
I hvilket selskab er forsikringen tegnet ?

Policenummer

Besigtigelse
Kontaktperson
Telefonnummer
Træffetid


Uddybende spørgsmål

Skade på gulvbelægning:
Er tæppet/belægning fastgjort ?

Hvis ja - hvordan ?
På hvilken type gulv ligger tæppet ?

Hvem ejer tæppet ?

Vandskade fra røranlæg:
Hvor i bygningen er det utætte rør placeret - og er det synligt ?

Frostsprængning:
Var bygningen opvarmet
på skadetidspunktet ?

Var det lokale, hvor frostsprængningen skete opvarmet ?

Hvis Ja - hvordan kunne skaden ske ?

Er skaden sket i lokale,
der er udlejet ?

NB! Såfremt den frostsprængte genstand (rør, radiator eller lign.) ønskes erstattet, beder vi dig opbevare denne af hensyn til evt. besigtigelse. Herunder oplyse om rørets alder.

Rørets alder ?

Samtykke