Forløbet for behandling af din anmeldelse

  • Tryg modtager anmeldelsen
  • Du bliver kontaktet af os, hvis vi skal bruge flere oplysninger for at behandle anmeldelsen
  • Vi behandler din anmeldelse og kontakter dig hurtigst muligt

Vær opmærksom på

  • Vær så præcis som muligt, når du beskriver skaden

Personoplysninger

Læs om Trygs retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Personoplysninger

Anmeld skade på erhvervsforsikring - Bygning - Brand / tilsodning

Af hensyn til en effektiv behandling af skaden, beder vi dig udfylde alle oplysninger i anmeldelsen. Oplysninger med () skal du altid udfylde - og de øvrige oplysninger vil hjælpe os til at foretage en hurtig behandling af skaden.

Policenummer

Oplysninger om dig og/eller dit firma
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr./by:
SE nr./CVR nr:
E-mail:
Telefon:
Træffes bedst:
Fax:
Reg.nummer:
Kontonummer:
Hvis du senere får nyt kontonummer, er det vigtigt, at du kontakter os med det nye kontonummer.
Oplysninger om skaden
Hvor skete skaden:
Adresse
Postnr. / By
Hvilken bygning er der sket skade på ?
(fx. beboelse, garage el. værkstedsbyning nr. 1, 2 el. 3)
Hvornår skete skaden?
(dato/tidspunkt)
/
Hvordan skete skaden?

Er du momsregistreret for de skaderamte gen-
stande ?

Hvis delvis moms-
registreret - angiv procent
I hvilke lokaler er der sket skade ?

Hvilke bygningsdele er beskadiget ?

Hvor meget vil du anslå skaden til i kr.

Besigtigelse
Kontaktperson
Telefonnummer
Træffetid

Uddybende spørgsmål
Ved Skade på gulvbelæg-
ning:
Er tæppet/belægning fastgjort ?

Hvis ja - hvordan ?
På hvilken type gulv ligger tæppet ?

Brand
Er skaden anmeldt til politi eller brandvæsen ?

Samtykke